Lista aktualnych projektów unijnych

CTA img
  • Projekt „Podniesienie konkurencyjności KYOJI sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych”

    Celem projektu jest poprawa jakości życia osób należących do grup wrażliwych społeczeństwa poprzez opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej pozwalającej na polepszenie komunikacji pomiędzy osobami z grup wrażliwych a ich lekarzami, terapeutami, opiekunami w zakresie przekazywania informacji o ich stanach emocjonalnych i bólowych, w tym sytuacjach wymagających pilnej interwencji psychoterapeuty lub lekarza.

Cookies!

We use cookies to make your experience better. You can turn them off at any moment. To learn more visit our cookies policy page.