Projekt „Podniesienie konkurencyjności KYOJI sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych”

Projekt realizowany jest w ramach „Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet - Small Grants Schemes for female enterprises” i korzysta z dofinansowania o wartości 557 250,00 zł otrzymanego od Królestwa Norwegii ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego 2014-2021.

Celem projektu „Podniesienie konkurencyjności KYOJI sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych” jest poprawa jakości życia osób należących do grup wrażliwych społeczeństwa (m.in. osób z zaburzeniami afektywnymi, osób dotkniętych chorobami psychicznymi i przewlekłymi, w tym onkologicznymi, osób przebywających na oddziałach paliatywnych i w hospicjach, w tym osób starszych) poprzez opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej pozwalającej na polepszenie komunikacji pomiędzy osobami z grup wrażliwych a ich lekarzami, terapeutami, opiekunami w zakresie przekazywania informacji o ich stanach emocjonalnych i bólowych, w tym sytuacjach wymagających pilnej interwencji psychoterapeuty lub lekarza.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z norweską firmą Ilder AS. Ramy czasowe projektu obejmują okres od 07.2021 do 12.2022.

Rezultaty Projektu

W wyniku realizacji projektu, do oferty firmy KYOJI został wprowadzony rejestratorMIDGARD model MIDGARD V2 PRO QI z poszerzonymi funkcjonalnościami i cechami użytkowymi obejmującymi ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi oraz bramkę komunikacyjną Bluetooth.

System ładowania bezprzewodowego oraz bramka komunikacyjna, zostały także wprowadzone do oferty produktowej jako rozwiązanie do integracji OEM w innych rozwiązaniach produktowych.

W wyniku realizacji projektu, została także opracowała i wdrożona innowacyjna technologię produkcji detali silikonowych RTV, które mogą być stosowane do aplikacji medycznych. Opracowana technologia jest wykorzystywana do produkcjiobudów silikonowych.

Fundusze norweskie

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji na https://www.norwaygrants.org/

Cookies!

We use cookies to make your experience better. You can turn them off at any moment. To learn more visit our cookies policy page.